תוספת שפה שנייה לאתר

1,600.00  ללא מע"מ

1. מערכת להצגת שפה נוספת לעמודי אתר ראשיים
2. עימוד וגרפיקה מותאמים על-פי דרישות השפה.
3. כפתורי שפה בראש האתר
4. תרגום תכנים על פי שפה נדרשת – כ 1500 מילה